Жыйынтыктар менен бөлүшүү
 • Тынчтык куруу багытындагы жумуштардын таасирин көрсөтүү
 • Тынчтык куруунун маанилүүлүгү тууралуу билдирүүнү кеңири жайылтуу
 • Жаңы инновациялык кызматташтыктар жана өнөктөштөрдү табуу үчүн платформа түзүү
Түшүнүү, билүү жана анализдөө
 • Тынчтык куруучулар коомчулугу менен бирге Кыргызстандын контекстинде ийгиликтүү иштеген тажрыйбаларды аныктоо
 • Башка контексттердеги алдыңкы тажрыйбаларды изилдөө
 • Тынчтыкты куруу менен байланыштуу жаңы улуттук жана регионалдык тенденцияларды талкуулоо
Алгачкы жолу Кыргызстанда - Тынчтык куруучулар Хабын* жана башка акторлорду чогулткан жумалык.

Глобалдык Тынчтык күнүнө карата өткөрүлүп, БУУнун жетекчилик рамкасы жана негизги улуттук концепцияларды ишке ашырууга салым кошот.
18-22
Сентябрь
Аудиториясы: Тынчтык куруучулардын коомчулугу - жарандык коомдун уюмдары, мамлекеттик жана муниципалдык органдар, формалдык жана формалдык эмес топтор, БУУ, Эл аралык уюмдар, ЖМК, блогерлер, региондогу активисттер, таасирлүү адамдар, жергиликтүү лидерлер, бизнес- коомчулугу
Ынтымак жумалыгынын максаттары
АРТЫКЧЫЛЫКТУУ БАГЫТТАР
Биз бекем кызматташтыкты түзүү, колдоо жана үзгүлтүксүз билим\тажрыйба алмашуу аркылуу тынчтыкты куруу багытындагы жумушту натыйжалуу кылууга умтулабыз
Биздин аракет жана кыял
Биз көйгөйлөрдү чогуу түшүнүү, бир уюмдун чегинен чыгып, коллективдүү, натыйжалуу чечимдерге алып келе турганына ишенебиз
ЫНТЫМАК ЖУМАЛЫГЫ
БИЗДИН ЫКМАЛАР
 • Тынчтык үчүн жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана климаттын өзгөрүүсүнө адаптация болуу
 • Коомдогу ынтымак жана тилектештик
 • Тынчтык үчүн аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү
 • Тынчтык үчүн адилеттүү жана ачык мамлекеттик башкаруу
 • Теоретикалык жана концептуалдык талкуулар
 • Тынчтыкты куруу тажрыйбаларын түшүнүү
 • Башка контексттерден сабак алуу
 • Коллективдик аракет